telefon

biuro geodezyjne w. tutka, p. wróbel

Galeria

Galeria Biuro Geodezyjne W. Tutka, P. Wróbel

Miejsce pomiaru to zarówno plac budowy, las i pole czy też ruchliwa ulica. Należy też pamiętać, że ogromna część pracy wykonywana jest w biurze, gdzie geodeta opracowuje wyniki pomiarów, tworzy mapę i całą niezbędną dokumentację techniczną i prawną. Zapraszamy do naszej galerii. Są tu poglądowe materiały prezentujące przebieg prac, a także wiele zdjęć z terenu. Można obejrzeć profesjonalny sprzęt pomiarowy i jego praktyczne wykorzystywanie np. na placu budowy.

Prezentacja sprzętu geodezyjnego

Firma stale się rozwija, wdraża nowe rozwiązania, zawsze jest otwarta na wszelkie propozycje. Biuro Geodezyjne realizuje podziały nieruchomości na terenach zurbanizowanych, wykonuje inwentaryzacje powykonawcze budynków i wszelkich budowli, sporządza mapy do celów projektowych, a także wznawia znaki graniczne polegające na odtworzeniu ich położenia w przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub ich przesunięcia. W galerii znaleźć możecie Państwo poglądowe materiały prezentujące przebieg prac, a także zdjęcia profesjonalnego sprzętu pomiarowego używanego w terenie.

Zdjecia osnowy geodezyjnej

Przez określenie „osnowa geodezyjna” należy rozumieć zbiór punktów geodezyjnych utrwalonych w terenie, których wzajemne położenie zostało określone za pomocą pomiarów geodezyjnych. Punkty osnowy geodezyjnej pełnią rolę nawiązania dla wszystkich robót geodezyjnych, których wynikiem są współrzędne określone w państwowym układzie współrzędnych. Każdy punkt osnowy geodezyjnej ma niepowtarzalny i niezmienny numer nadawany na etapie sporządzania projektu technicznego osnowy. Poniżej przedstawiamy galerie przedstawiającą ciekawe zdjecia znaków geodezyjnych wykorzystanych podczas realizacji naszych prac geodezyjnych.