telefon

powrót do bloga

Zakup niwelatora optycznego

Zakup niwelatora optycznego

Firma wyposażona jest w niwelator optyczny RL32. Jest to trzeci instrument geodezyjny obok GPS-u i tachimetru który jest niezbędny geodecie. Niwelatory optyczne są podstawowymi instrumentami do wyznaczania różnic wysokości i obliczania na ich podstawie wysokości mierzonych punktów.

Niwelator optyczny RL32.

Firma wyposażona jest w niwelator optyczny RL32. Jest to trzeci instrument geodezyjny obok GPS-u i tachimetru który jest niezbędny geodecie. Niwelatory optyczne są podstawowymi instrumentami do wyznaczania różnic wysokości i obliczania na ich podstawie wysokości mierzonych punktów. Geodeta ustawia i przymocowuje za pomocą śruby sprzęgającej niwelator na statywie. Poziomuje instrument tylko zgrubnie za pomocą śrub nastawczych, ponieważ niwelator posiada wbudowany kompensator, który zapewnia automatyczne poziomowanie osi celowej lunety. Geodeta wykonuje pomiar po uprzednim wycelowaniu na środek łaty ustawionej pionowo. Różnica odczytów z łat geodezyjnych określa różnicę wysokości między punktami terenowymi.