Biłgoraj, Północna 17
+48513866193
wojciechtutka@wp.pl

Autor: wojciechtutka

Biłgoraj, Geodeta- W. Tutka, P. Wróbel

Wznowienie granic

Wznowienie granic działki

Geodezyjne wznowienie granic.    Wznowienie granic ma na celu ustalenie rzeczywistych granic nieruchomości. Dlatego w przypadku przesunięcia, uszkodzenia lub zniszczenia wcześniej istniejących znaków granicznych, należy poprawnie określić położenie granic, poprzez wznowienie znaków granicznych. W przypadku gdy granice działki są ustalone prawnie i jednoznacznie, można wytyczyć punkty graniczne. Linie graniczne wznawia się w oparciu o wcześniej…
Przeczytaj więcej

Biuro Geodezyjne

Mapa do celów projektowych

Mapa do celów projektowych Geodezyjna mapa do celów projektowych jest niezbędna, jeśli planujemy budowę lub rozbudowę budynku, budowę sieci lub przyłącza. Godnym uwagi jest fakt, że mapa będzie potrzebna do zrealizowania jakiejkolwiek inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę. Polskie prawo reguluje, jak ma być wykonana mapa do celów projektowych. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500…
Przeczytaj więcej

Biuro Geodezyjne

Podział nieruchomości

Podział działki Geodezyjny podział nieruchomości to ewidencyjne wyodrębnienie przynajmniej dwóch lub większej liczby nowych działek, przeważnie w celu przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela. W zależności od okoliczności realizowane są zgodnie z planem miejscowych, decyzją o warunkach zabudowy, niezależnie od ustaleń planu miejscowego lub zgodnie z postanowieniem sądu. Postępowanie o podział…
Przeczytaj więcej