Biłgoraj, Północna 17
+48513866193
wojciechtutka@wp.pl

Interaktywny pokaz zdjęć

Biłgoraj, Geodeta- W. Tutka, P. Wróbel

Interaktywny pokaz zdjęć

Biuro Geodezyjne pokaz

Zapraszamy do obejrzenia filmiku, w którym precyzujemy zadania oraz obszary działań firmy.

Zakres prac geodezyjnych firmy Biuro Geodezyjne W. Tutka, P. Wróbel

Geodezja jest nauką pozwalającą określić kształt i wielkość Ziemi. Umożliwia geometryczne odwzorowanie jej powierzchni oraz określa położenie punktów względem siebie. Reasumując wynikiem prac oraz pomiarów terenowych wykonanych przez nasze Biuro Geodezyjne są zróżnicowane opracowania graficzne, w tym mapy i profile.

Biuro Geodezyjne – zakres prac

   Zakres obowiązków geodety w dużej mierze zależy od rodzaju inwestycji, przy której pracuje. Dlatego wbrew pozorom nie zajmuje się on tylko wytyczaniem granic działek i wyznaczaniem położenia budynków. Usługi geodezyjne mają charakter znacznie szerszy. Do obowiązków geodety, zaliczyć można szeroko pojęte planowanie oraz wykonywanie pomiarów gruntów. Zakres naszych prac obejmuje zarówno małe, jak i wielkoobszarowe grunty oraz wykonywanie pomiarów do uzupełnienia danych w ewidencji gruntów. Biuro Geodezyjne zajmuje się kompleksową obsługą inwestycji oraz wykonaniem szczegółowych pomiarów wysokościowych i sytuacyjnych. Ze względu na istotność naszych usług, wymienione prace geodezyjne wykonywane są z dbałością o szczegóły oraz pełną precyzję wykonania.

biuro geodezyjne

Pomiary pod inwestycje

   Reasumując możemy stwierdzić, że geodeta zajmuje się wykonywaniem różnego rodzaju pomiarów powierzchni gruntów, które przeznaczone są pod inwestycje budowlane. Z uwagi na ten fakt takie pomiary – nazywane inwestycyjnymi – realizowane są na działkach, które już przeznaczono pod konkretną inwestycję. Biuro Geodezyjne wykonuje też pomiary adaptacyjne na terenach, które dopiero w przyszłości będą mogły zostać przekształcone w działki budowlane. Dotyczy to na przykład terenów rolnych znajdujących się w pobliżu rozrastających się osiedli. Do pracy używamy specjalistycznego sprzętu pomiarowego. Dlatego gwarantujemy precyzyjne wyniki. Bardzo ważne jest, żeby pomiary wykonano precyzyjnie i zgodnie z przepisami – ponieważ zasady regulowane są zarówno przez prawo geodezyjne jak i budowlane. Jednym z ważnych obowiązków spoczywających na barkach geodety jest sporządzanie map, dzięki którym można zdobyć prawo do rozpoczęcia budowy.

Inne zadania

   Oprócz zleceń przy inwestycjach budowlanych – od domów, przez drogi, aż po mosty – wykonujemy cały szereg różnych prac. Między innymi przygotowujemy opisy podziemnych sieci kanalizacyjnych, energetycznych i wodociągowych. Biuro Geodezyjne W. Tutka, P. Wróbel świadczy bardzo szeroki zakres usług geodezyjnych. Wykonujemy mapy do celów projektowych i planistycznych, zajmujemy się też tyczeniem i inwentaryzacją podwykonawczą budynków z całą niezbędną infrastrukturą. Zajmujemy się wykonywaniem dokumentacji do celów prawnych i podziałami nieruchomości. Na życzenie klienta realizujemy też wznowienia punktów granicznych.

Biuro Geodezyjne

Opracowywanie dokumentacji geodezyjnej

 Ponieważ zadania geodezji nie kończą się na wymienionych wyżej zagadnieniach pomiarowych. Jako profesjonalne Biuro Geodezyjne zajmujemy się również opracowywaniem szczegółowych dokumentacji geodezyjnych o charakterze prawnym w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Wśród najczęściej wykonywanych przez nas zadań wyróżniamy:

  • wznowienie punktów granicznych,
  • wyznaczenie punktów granicznych,
  • podział nieruchomości,
  • mapy do celów prawnych.

Wszystkie te czynności prawne wykonywane mogą być wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia geodezyjne oraz wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rzeczowego oraz administracyjnego.

 

Dodaj komentarz